Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Rybniku


nr rachunku bankowego:
39 1020 2472 0000 6702 0202 2093


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL39 1020 2472 0000 6702 0202 2093